Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Juiste zorg op de juiste plek

Zorg moet zo dichtbij mogelijk voor de patiënt georganiseerd worden waar het kan en in het ziekenhuis waar nodig. Zorg op afstand kan hier (ondersteunende) mogelijkheden bieden.

 

Landelijk is het beleid om zoveel mogelijk (duurdere) zorg te voorkomen, zorg dichter bij mensen te brengen, oftewel te verplaatsen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld zelf zorg e-health oplossingen of zorg op afstand. 

Deze verandering als ziekenhuisorganisatie goed inzetten, vraagt om goede transmurale samenwerkingen in de regio, maar ook de kennis en het vertrouwen om zorg uit handen te geven aan andere organisaties, al dan niet met vormen van zorg op afstand.

"'Het is geweldig om te horen dat ze vaker een blokje omgaat, omdat ze niet op ons hoeft te wachten. Bovendien is ze erg trots omdat ze op haar leeftijd nog zoiets nieuws heeft geleerd.’" Ingrid (37) Wijkverpleegkundige

Ingrid (37), wijkverpleegkundige
‘Mevrouw Heitinga is een gezellige, oudere dame met COPD. Vanwege haar ziekte heeft ze vier keer per dag medicatie nodig. Medewerkers van ons team kwamen altijd graag bij haar langs om haar te helpen. Recent hebben we toch besloten om dat te veranderen en voor deze momenten over te stappen op beeldzorg. We hebben wat tijd geïnvesteerd om mevrouw Heitinga vertrouwd te maken met beeldbellen, maar het effect is enorm. Het gaat beter met haar, terwijl we elke week 3,5 uur aan zorgtijd besparen. Gelukkig zie ik haar nog wel voor andere zorgmomenten. Het is geweldig om te horen dat ze vaker een blokje omgaat, omdat ze niet op ons hoeft te wachten. Bovendien is ze erg trots omdat ze op haar leeftijd nog zoiets nieuws heeft geleerd'.

 

Bij ziekenhuis verplaatste zorg waarbij zorg op afstand een rol kan spelen, kan gedacht worden aan onder genoemde zorgoplossingen.


Zorgoplossingen

Zorgthema

Advies nodig?

NAAST-ZCN maakt samen met jou de zorg beter en efficiënter. Met warme zorg op afstand, een stukje extra veiligheid en zekerheid én meer vrijheid voor jou en jouw klanten.

Zorgoplossing

Monitoring en coaching

Om de zorg voor mensen met een chronische ziekte kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar te houden, is het monitoren en coachen door NAAST-ZCN een goede toevoeging aan het zorgproces.

Zorgoplossing

Beeldzorg

Met beeldzorg kunnen cliënten en hun mantelzorger via beeldbellen overleggen met zorgverleners. Dat vergroot de vrijheid en zelfstandigheid van cliënten.

Vraag een adviesgesprek aan met onze klantadviseur