Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Handen van het bed

Het vinden van personeel in de zorg is letterlijk zoeken naar een speld in een hooiberg. 80% van de zorgorganisaties heeft te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Met name verpleegkundigen en IG-verzorgenden zijn moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau.

Deze tekorten nemen de komende tijd alleen maar toe. Daarnaast speelt dat één op de twee verpleegkundigen wel eens overweegt te stoppen met zijn of haar werk vanwege de hoge werkdruk.

Het personele probleem tezamen met een toenemende vergrijzing maakt het noodzakelijk om anders naar zorg te kijken. Zorg op afstand kan hier een belangrijke rol spelen. Niet alleen extramuraal, maar ook zeker intramuraal!

"'Na deze ervaring zou ik echt niet meer zonder willen.’" Eva (50) Wijkverpleegkundige

Eva (50), wijkverpleegkundige:

‘Ik werk al 25 jaar als verpleegkundige, dus ik ben inmiddels behoorlijk ervaren. Laatst kreeg ik bij een dubbele controle opeens een afwijzing. Ik wilde 2,5 mg morfine toedienen, maar had per ongeluk 2,5 ml afgemeten: ongeveer tien keer zo veel. Dit had mijn cliënt een paar heel heftige uren kunnen bezorgen. Ik had nooit verwacht dat ik zo’n fout zou kunnen maken en was erg geschrokken. In het volgende teamoverleg heb ik mijn ervaring gedeeld. Dan konden mijn collega’s er ook van leren. Ik was al enthousiast over de dubbele controle op afstand, maar na deze ervaring zou ik echt niet meer zonder willen'.

 

Aan welke type diensten kun je denken wanneer je in een intramurale setting gebruik wilt maken van de mogelijkheden van zorg op afstand? Zie de zorgoplossingen hieronder.

Zorgoplossingen en andere thema's

Zorgoplossing

Dubbele controle medicatie

Dubbele medicatiecontrole op afstand is een snelle, efficiënte en makkelijke manier om de medicatieveiligheid binnen uw organisatie te verhogen.

Zorgoplossing

Verpleegkundige op afstand

Volgens de regelgeving moet er altijd een verpleegkundige op een zorglocatie aanwezig zijn. Maar in de praktijk is dat niet altijd haalbaar en ook niet altijd nodig. Dankzij NAAST kan het op afstand.

Zorgoplossing

Video monitoring

Videomonitoring vergroot de veiligheid voor cliënten en maakt zorgmomenten van mantelzorgers of zorgprofessionals (deels) overbodig.

Vraag een adviesgesprek aan met onze klantadviseur