Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Geruste nachtzorg

Onplanbare zorgvragen in de nacht nemen toe en dit met een groeiend tekort zorgprofessionals die opvolging kunnen geven op deze vragen. Het bundelen van krachten en het centraal triageren en coördineren kan uitkomst bieden.

De vraag naar zorg ’s nachts is relatief klein, maar groeit gestaag. Oorzaken zijn vergrijzing en de ontwikkeling dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Geplande zorgvraag wordt de komende jaren grotendeels opgevangen door zorgtechnologie, maar hierdoor neemt relatief het aandeel van onplanbare en acute zorgvragen in de nacht toe. Door uitgestrekte werkgebieden in de nacht zijn aanrijtijden vaak lang waardoor de productiviteit van zorgprofessionals in de nacht laag ligt. Hierdoor moeten cliënten met acute zorgvragen soms langer op hulp wachten dan verantwoord is.

Tegelijkertijd rijden auto’s van zorgaanbieders soms “achter elkaar aan”. Door toenemende arbeidsmarktproblematiek wordt optimale inzet van personeel in de nacht steeds belangrijker. Het uitgangspunt is dat de nacht is om te slapen. In principe vinden er geen geplande zorgmomenten in de nacht plaats. Wanneer er een ongeplande zorgvraag binnenkomt dient deze snel en goed afgehandeld te worden.

"'Mijn moeder raadt de camera nu zelfs aan haar kennissen aan!’" Margo (60) mantelzorger

Margo (60), mantelzorger
‘Mijn moeder van 86 was al een paar keer uit bed gevallen. We begonnen ons zorgen te maken en besloten om steeds iemand van de familie bij ma te laten slapen. Maar dat bleek wel erg veel energie te kosten. Daarom heeft ze sinds kort een camera in haar slaapkamer hangen. We moesten wel even op haar inpraten. Ik hoor het haar nog zeggen: “Zo’n camera komt er in mijn slaapkamer niet in!” Nou, ik had nooit verwacht dat ze zo snel zou bijdraaien. Na twee nachten gaf ze al schoorvoetend toe dat ze nu een stuk rustiger sliep – en dat gold ook voor ons. Mijn moeder raadt de camera nu zelfs aan haar kennissen aan!’

 

 

Zorgoplossingen

Zorgoplossing

Video monitoring

Videomonitoring vergroot de veiligheid voor cliënten en maakt zorgmomenten van mantelzorgers of zorgprofessionals (deels) overbodig.

Zorgoplossing

Beeldzorg

Met beeldzorg kunnen cliënten en hun mantelzorger via beeldbellen overleggen met zorgverleners. Dat vergroot de vrijheid en zelfstandigheid van cliënten.

Zorgoplossing

Verpleegkundige op afstand

Volgens de regelgeving moet er altijd een verpleegkundige op een zorglocatie aanwezig zijn. Maar in de praktijk is dat niet altijd haalbaar en ook niet altijd nodig. Dankzij NAAST kan het op afstand.

Zorgthema

Advies nodig?

NAAST-ZCN maakt samen met jou de zorg beter en efficiënter. Met warme zorg op afstand, een stukje extra veiligheid en zekerheid én meer vrijheid voor jou en jouw klanten.

Vraag een adviesgesprek aan met onze klantadviseur