Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Zorgthema's

NAAST-ZCN geeft een antwoord op thema’s die nu en in de toekomst spelen in de zorg. Thema’s zoals: veiligheid en zekerheid bieden aan mensen die langer thuis blijven wonen, de kwaliteit van zorg verhogen, werken met efficiënte(re) zorgprocessen, meer zelfregie bij de klant en het verplaatsen van zorg van tweede lijn naar eerste en/of nulde lijn. Onze diensten zijn divers en hebben alle een of meerdere van bovenstaande elementen in zich.

Handen van het bed

Handen aan het bed? Nee, waar nodig handen van het bed! Door expertise op afstand kan zeker in de nacht flink bespaard worden op inzet van verpleegkundige zorg.

Langer veilig thuis

Wanneer zorg noodzakelijk is zorgen wij voor een snelle overdracht naar mantelzorgers, jouw organisatie of wanneer zich een noodsituatie voordoet de 112 meldkamer of huisartsenpost.

Juiste zorg op de juiste plek

Zorg moet zo dichtbij mogelijk voor de patiënt georganiseerd worden waar het kan en in het ziekenhuis waar nodig. Zorg op afstand kan hier (ondersteunende) mogelijkheden bieden.

Geruste nachtzorg

Zorgvragen in de nacht nemen toe. Het bundelen van krachten, het centraal triageren en coördineren kan uitkomst bieden.

Advies nodig?

NAAST-ZCN maakt samen met jou de zorg beter en efficiënter. Met warme zorg op afstand, een stukje extra veiligheid en zekerheid én meer vrijheid voor jou en jouw klanten.

Mantelzorger ontlasten

Mantelzorgers kunnen soms best wat assistentie of advies gebruiken. Een verpleegkundige kijkt dan gewoon even mee.