Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Personenalarmering

Met personenalarmering zorgt u voor een veilig gevoel bij uw cliënten: thuis, onderweg en in uw woonzorglocaties. Bij nood schakelt NAAST-ZCN direct passende hulp in van mantelzorgers of zorgmedewerkers.

Onze dienstverlening betreft het snel aannemen van de alarmen, het kundig inschatten óf en welke hulp er nodig is (triageren) en het zo nodig inzetten van (professionele) opvolging. Wij bieden naast alarmering in de thuissituatie (vaste alarmering) ook mobiele alarmering. 

Snelle opvolging

Onze verzorgenden en verpleegkundigen triageren elk alarm via de ABCDE-methodiek, waardoor de ernst van de situatie van de cliënt goed ingeschat wordt. Ook zetten zij een acute zorgvraag door via de SBAR-methodiek, zodat deze snel en kwalitatief hoogwaardig overgedragen wordt naar (professionele) opvolging.

Voor deze dienst zijn we WDTM-QAEH gecertificeerd en erkend als zorgcentrale.


“Een paar maanden geleden ben ik ’s nachts gevallen in de badkamer. Gelukkig kon ik meteen op de alarmknop drukken. De zuster van de personenalarmering was heel lief en schakelde iemand in die me overeind kon helpen. Heel fijn!”

 

Meer weten?

Heb je een vraag, opmerking of klacht of wil je weten hoe wij je kunnen ondersteunen met service- en bereikbaarheidsdiensten? Download de brochure of neem gerust contact met ons op.

Zorgthema's en praktijkcases

Zorgthema

Handen van het bed

Handen aan het bed? Nee, waar nodig handen van het bed! Door expertise op afstand kan zeker in de nacht flink bespaard worden op inzet van verpleegkundige zorg.

Zorgthema

Langer veilig thuis

Wanneer zorg noodzakelijk is zorgen wij voor een snelle overdracht naar mantelzorgers, jouw organisatie of wanneer zich een noodsituatie voordoet de 112 meldkamer of huisartsenpost.

In de praktijk

"Op m'n iPad lees ik ook de krant"

Voor John Diederik heeft de medische wereld geen geheimen meer. “Op mijn veertigste had ik mijn eerste hartaanval”, vertelt hij, maar hij is er niet minder opgewekt onder.

In de praktijk

Wat vinden cliënten van personenalarmering?

Voor het onderdeel personenalarmering heeft een klantevredenheidonderzoek plaatsgevonden onder 1.230 gebruikers.

Vraag een adviesgesprek aan met onze klantadviseur