Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Huisartsenpraktijken

Met o.a. de verplaatsing van zorg vanuit ziekenhuizen komt er steeds vaker een grotere druk te liggen bij huisartsenpraktijken en –posten. Sommige veelal chronische patiënten zijn erbij gebaat om coaching, begeleiding en/of monitoring in de thuissituatie te ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan COPD patiënten waarbij de coaching op meer zelfregie centraal staat.

NAAST biedt ziekenhuizen een oplossing om chronisch zieken 24/7 te monitoren en deskundig te woord te staan bij eerste vragen en onzekerheden van patiënten. Tevens ontwikkelt NAAST-ZCN continu door op het gebied van monitoren van chronische zieken, maar richt NAAST-ZCN zich ook op een regionale triage rol waarbij iedere zorgverlener in de keten wordt ingezet daar waar of zij de meeste toegevoegde waarde heeft voor de cliënt of patiënt.