Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Privacy- en cookieverklaring

november 2019

Jouw privacy
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website www.NAAST.je gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy verklaring is van toepassing op Stichting Sensire, waarvan NAAST B.V. een onderdeel is. Je dient je ervan bewust te zijn dat NAAST niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

NAAST respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. NAAST handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Door diensten van NAAST te gebruiken, dan wel door de website van NAAST te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy verklaring. NAAST houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je een formulier op onze website gebruikt vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een door NAAST ingeschakelde derde partij.Deze partijen moeten voldoen aan dezelfde eisen voor informatiebeveiliging en privacy als NAAST. De gegevens bewaren we niet langer dan nodig.

Wij leggen gegevens vast om:
De gewenste diensten goed uit te kunnen voeren.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

  • (dochterondernemingen van) Stichting Sensire;
  • Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan Stichting Sensire.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

  • Sensire gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Sensire.nl. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.
  • NAAST kan je persoonsgegevens uitwisselen met (dochterondernemingen van) Stichting Sensire
  • NAAST zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy verklaring vermeld. De informatie kan intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Recht van verzet
Indien je in het geheel geen prijs stelt op informatie vanuit NAAST.je, dan kun je een e-mail sturen aan ons via info@naast.je.

Social media
NAAST gaat graag in dialoog met een ieder over haar organisatie. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. NAAST behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, NAAST (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. NAAST is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met NAAST via info@naast.je.

Gebruik van cookies
NAAST gebruikt voor haar website alleen de cookie van Google Analytics (met anonymous IP setting). Dit is een bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen of in de sessie van jouw browser staat. NAAST verzamelt zelf geen persoonsgegevens over het gebruik van deze website.

Wijzigingen
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Blokkeren van cookies
Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Dit zal naar verwachting geen effect hebben op de werking van de website. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen
Na het bezoek aan de website kan je ervoor kiezen om de cookies van jouw computer verwijderen. Hoe je dit kan doen verschilt per browser.

Je privacy
Meer informatie over privacy en rechten van alle betrokkenen is opgenomen in het privacyreglement van Sensire, dat ook op NAAST van toepassing is. Deze kan je vinden op: www.sensire.nl/privacy-en-klachtenregeling/

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden (via info@naast.je). Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Vragen?
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan:

NAAST B.V.
T.a.v. afdeling communicatie
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld of
e-mail: info@naast.je