Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Cliëntenraad

Wij zijn NAAST-ZCN. Een nieuwe naam in de zorg, maar als afzonderlijke organisaties al jaren actief als dochteronderneming van Sensire (NAAST) en Espria (ZCN). Wij bieden vernieuwende zorg op afstand voor tienduizenden cliënten en patiënten van ruim 200 zorgorganisaties door heel Nederland. Bijvoorbeeld thuiszorg, verpleeghuiszorg, jeugdgezondheidszorg, ziekenhuizen, huisartsen en kraamzorg. Daarvoor staan onze 250 zorgprofessionals 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar met zorg, advies en ondersteuning. Dat doen we met onder meer persoonsalarmering, telefonische en online bereikbaarheid, beeldzorg en thuismonitoring. Zo houden we samen de zorg overeind en kunnen we allemaal langer de regie houden over ons leven.

Waarom een cliëntenraad?

Wij vinden het belangrijk dat cliënten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienstverlening. Juist de beleving van de cliënt of verwanten kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van het werk van NAAST-ZCN. Het is niet mogelijk alle cliënten over alle ontwikkelingen  binnen NAAST-ZCN mee te laten praten. Daarom werkt NAAST-ZCN met een cliëntenraad. Deze cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten en behartigt dus ook uw belangen.

 

Nieuwe leden gezocht

Op dit moment zijn er onvoldoende leden om het werk van de cliëntenraad NAAST-ZCN goed te doen. Daarom zoeken we nieuwe leden. Hierbij doen we dan ook een beroep op u om u voor de cliëntenraad beschikbaar te stellen. U hoeft niet over speciale talenten te beschikken om lid van de cliëntenraad te worden. Als u diensten ontvangt van NAAST-ZCN dan is dat mooi meegenomen, maar is zeker niet nodig. Affiniteit met de zorg is wél gewenst. Het is van belang dat u in een vergadering uw ervaringen en ideeën goed kunt verwoorden. Ook is het voor een goede voorbereiding van de vergadering handig dat u kunt mailen en dat in staat bent om te beeldbellen. Tevens bent u zich bewust zijn van het feit dat u in de raad een groep cliënten vertegenwoordigt en niet alleen uzelf.

 

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert zo’n vijf keer per jaar op een goed bereikbare centrale locatie voor alle leden of digitaal. De directeur van NAAST-ZCN woont (een deel van) de vergadering bij. De cliëntenraad heeft rechten die door de regering in een wet zijn vastgelegd; de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ).

  • In de vergaderingen spreken we over de uitkomsten van klanttevredenheidonderzoeken, ontwikkelingen, projecten en communicatie met cliënten.
  • Regelmatig nodigen we ook gasten uit voor meer informatie over verschillende onderwerpen en diensten.
  • De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over bijvoorbeeld: kwaliteit van zorg; hoe het geld wordt uitgegeven; belangrijke wijzigingen in de organisatie; de manier waarop er met cliënten wordt omgegaan (bijvoorbeeld bejegening); het nakomen van afspraken en het cliënt
  • De cliëntenraad van NAAST-ZCN denkt en praat mee over de manier waarop de dienstverlening wordt verleend.
  • U kunt ook zelf onderwerpen inbrengen.

 

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, maar heeft wel een signalerende functie. Zaken die door leden van de cliëntenraad vaker ervaren of gehoord zijn worden besproken met de directie. Voor individuele klachten heeft NAAST-ZCN een klachtencommissie met een eigen klachtenprocedure.

 

Wat biedt NAAST-ZCN de cliëntenraad?

NAAST-ZCN biedt de cliëntenraad ondersteuning in de vorm van een ambtelijk secretaris, informatievoorziening en uitleg van stukken. Daarnaast ontvangen de leden presentiegeld per vergadering en worden de reiskosten vergoed (€ 0,30). Leden krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen door bijvoorbeeld een cursus te volgen.

 

Meer informatie en aanmelden

Hebt u belangstelling om lid te worden, wilt u meer informatie, of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan telefonisch of per mail contact op met Maarten Reuvekamp, voorzitter van de cliëntenraad: 06 51 71 79 13.

 

U vindt meer informatie ook op www.zcn.nl/clientenraad en https://www.naast.je/over-naast/medezeggenschap/

 

Nadat u zich hebt aangemeld maken we een afspraak voor een gesprek. In dat gesprek maken we nader kennis en spreken we over de wederzijdse verwachtingen. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen. Bij dat gesprek zijn de voorzitter en de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad van NAAST-ZCN in elk geval aanwezig.

 

Ook voor uw mantelzorgers

Kunt u zelf geen lid worden, maar iemand in uw directe omgeving wel? Bijvoorbeeld uw partner of een familielid? Dan kan ook diegene zich opgeven als lid van de cliëntenraad. Want ook mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd om lid te worden.