Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

We hopen dat u zich prettig voelt bij NAAST-ZCN. Dat u zich fijn voelt bij de geboden zorg op afstand en hoe onze medewerkers u te woord staan. Graag vertellen we hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat u kunt doen als u niet tevreden bent.


Privacy
Als u van de diensten van NAAST-ZCN gebruikmaakt, noteren medewerkers meestal een aantal persoonlijke gegevens. Dat doen zij om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
Wij beseffen dat uw gegevens privacygevoelig zijn. Daarom gaan wij daar zorgvuldig mee om.
De nieuwe regelgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt de basis voor de manier waarop we met uw gegevens omgaan. Heeft u meer vragen hierover dan mag u mailen naar info@naast.je of bellen met ons via telefoonnummer 0314-356868

Klachten
Van NAAST-ZCN verwacht u goede, professionele, veilige, prettige en persoonlijke ondersteuning. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om die verwachting waar te maken. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft, kunt u die op verschillende manieren bespreken. Laat uw klacht in ieder geval horen. Dan kunnen wij uw klacht oplossen en onze dienstverlening in de toekomst verbeteren.

Een klacht indienen kan hier.

Aansluitend wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. De afhandeling van de klacht zal binnen zes weken geschieden. Eventueel kan deze termijn verlengd worden tot tien weken. Bij verlenging van de afhandelingstermijn ontvangt u hier een schriftelijk en gemotiveerd bericht over.