Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat wil iedereen. Niet alleen de kwetsbare of ouder wordende mens, die het liefst zo veel mogelijk de regie over het eigen leven houdt. Maar ook zorgorganisates en de overheid, die voor een grote uitdaging staan om de zorg betaalbaar en efficiënt te houden.


Bij NAAST-ZCN bewijzen we dat mensen met deskundige zorg op afstand daadwerkelijk langer veilig en met maximale zelfregie kunnen blijven wonen op de enige plek die echt hun ‘thuis’ is. Onze specialistische verpleegkundige kennis en onze technologische oplossingen sluiten perfect aan op de warme zorg van de zorgorganisaties met wie we samenwerken. Zodat iedereen doet waar hij het best in is, en de klant zich veilig en geborgen voelt.

We leveren zorg op afstand. Dat is de term voor alle manieren waarop zorg niet wordt gegeven via persoonlijk contact, maar via de computer of de telefoon. Bij NAAST-ZCN zitten dag en nacht verpleegkundigen die reageren op personenalarmering, hartfilmpjes beoordelen en bijvoorbeeld meekijken bij verpleegtechnische handelingen en de inname van medicijnen. Zo hoeven mensen minder voor controles naar de dokter of het ziekenhuis, terwijl hun gezondheid en verzorging veel nauwkeuriger worden gevolgd.

Zorg op afstand, heel dichtbij. Door er te zijn, steeds als mensen ondersteuning nodig hebben, maar door ons niet verder te mengen in iemands leven dan voor deze hulp noodzakelijk is. Zo verleent NAAST enerzijds actieve ondersteuning en is ze anderzijds de stille kracht die 24 uur per dag klaar staat en op elk moment in actie kan komen. Voor de oudere en voor de zorgorganisatie.

NAAST ging als zelfstandige onderneming van start op 1 januari 2018, na jaren ervaring te hebben opgedaan als het Medisch Service Center van Sensire. De verzelfstandiging stelt NAAST in staat om onbeperkt haar vleugels uit te slaan in Nederland. Zo’n 55 zorgorganisaties zijn al klant van NAAST, waarbij dagelijks circa 110.000 mensen zorg op afstand genieten. Zo profiteren zorgafnemers en -organisaties van de voordelen van schaalgrootte en efficiency.
ZCN en NAAST gaan vanaf 1 augustus 2022 samen verder. Voorlopig onder de naam NAAST-ZCN. Bij ons kun je blijven rekenen op de zorg en dienstverlening zoals je die van ZCN of NAAST gewend bent.

NAAST-ZCN zet in op een optimaal gebruik van technologische hulpmiddelen en is voortdurend op het innovatieve pad. Op het gebied van bereikbaarheid en personenalarmering staat onze centrale continu op scherp. Met digitale toepassingen en diensten voor zorg op afstand ondersteunen we onder meer het tijdig innemen van medicijnen, verpleegkundige handelingen via een beeldverbinding en voorzien we in videomonitoring. En we zijn de betrouwbare vinger aan de pols bij COPD, hartfalen en andere aandoeningen die zorgvuldige monitoring behoeven.

Zo tilt NAAST-ZCN de zorg voor mensen naar een hoger niveau. En zo stelt NAAST-ZCN ook de mensen in de zorg in staat om te werken op de toppen van hun kunnen. De verpleegkundigen van NAAST-ZCN zijn door hun gedeelde kennis en passie de optimale gesprekspartner voor hun collega’s bij de cliënten. Ze nemen werk uit handen en combineren grondige analyse met een mensgerichte benadering.

De toekomst van de zorg is interessant en uitdagend. Samen met haar klanten helpt NAAST-ZCN die toekomst in goede banen te leiden. Zodat we mensen samen de veiligheid en zekerheid kunnen bieden waarnaar ze verlangen, zowel voor zichzelf als voor hun naasten.