Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
28 augustus 2020

Zorg op afstand dichterbij? Digitale zorg na de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis hebben patiënten en zorgverleners noodgedwongen in kort tijd veel nieuwe ervaringen opgedaan met digitale zorg. Vooral het gebruik van beeldbellen heeft een enorme vlucht genomen (bij NAAST 600 extra cliënten). Waar innovaties de afgelopen jaren moeizaam van de grond kwamen, was er door de coronacrisis vaak geen andere keus. In het advies beantwoordt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) de vraag die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens de coronacrisis stelde: hoe zij de snelle en zinvolle ontwikkelingen van digitale zorg op een goede manier kan continueren. Dat is een urgente vraag nu fysiek contact weer vaker mogelijk is.

Het advies van de RVS lees je in: "Zorg op afstand dichterbij? Digitale zorg na de coronacrisis"

NAAST onderschrijft advies RVS

Zorg op afstand helpt bij de grootste maatschappelijke opgave van morgen:

  • Het terugdringen van het personeelstekort in de zorg.
  • Het versterken van de positie en netwerken van zorgvragers.
  • Het helpt toekomstige zorg te voorkomen.


Om dat te bereiken is het advies:

  • Dat digitale zorg wordt bekostigd als normale zorg zoals tijdens de coronacrisis waarbij ook ruimte gecreëerd moet worden voor vernieuwende digitale zorg.
  • Te investeren in praktijkgericht onderzoek dat co-creatie en een lerende praktijk bevordert.

Zie ook de toelichting: Versnelling digitale zorg niet vanzelfsprekend

Filmpje met conclusies

Klik hier of op de afbeelding voor het filmpje met de conclusies van de RVS.