Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
20 juni 2020

Webinar ‘corona versus innovatie’

Deze vragen probeerden Jacqueline van Ginkel, Zorgveranderaar bij TWB, André Hermsen, Innovatiemanager Medisch Service Centrum NAAST, Maikel Eikenboom​, Procesbegeleider zorgtechnologie en innovatie bij de Carante Groep en Bart van Mierlo, adviseur bij Vilans, beantwoord te krijgen in het webinar ‘Corona versus Innovatie’. Het webinar is een initiatief van Vilans in samenwerking met HealthValley en is nu terug te kijken.

KLIK HIER om het webinar terug te kijken.

Meer dan handelen

Veel zorgorganisaties zien zich door de coronacrisis genoodzaakt zorg snel anders te organiseren. Door de crisis krijgen sommige thema’s meer aandacht. Bijvoorbeeld acute zorg, informatievoorziening rondom PBM’s, inzetten en of opschalen van beeldbeltoepassingen en het zorgen voor zo veel mogelijk vaste medewerkers bij cliënten. Dat laatste wordt nu steeds relevanter, omdat het belangrijk is dat zo min mogelijk mensen achter de voordeur komen.

Sommige thema’s raken echter onderbelicht. Van Ginkel: ‘Ik hoor niemand meer over positieve gezondheid. Preventie lijkt ook te zijn verdwenen. Alles lijkt nu gericht op medisch handelen.’ Terwijl kwaliteit van zorg veel meer is dan dat. Volgens van Ginkel is het niet gek dat er vooral aandacht is voor de medische kant: ‘We zijn gewend om te handelen, maar we moeten eigenlijk leren om níét te handelen. We moeten de cliënt in de regie zetten. Dat vinden we lastig, want de hele zorg is hierop ingericht – tot en met financiering aan toe. Nu is het moment om daar het gesprek met elkaar over aan te gaan.’

Nieuwe dingen op een oude manier

De panelleden zijn het eens dat er momentum is om dingen te veranderen. Dit blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Eikenboom: ‘Er is in korte tijd veel beschikbaar gekomen en geïmplementeerd. Ik vraag me alleen wel eens af of die nieuwe technieken niet gewoon een rol in een oud proces krijgen. Een concept als beeldzorg kan bijvoorbeeld veel meer betekenen dan enkel dat contactmoment overnemen.’

De meeste zorgprofessionals zijn zeer betrokken bij de cliënt. Hen betrekken bij innovatie blijkt echter moeilijk. Eikenboom: Het is lastig aan een hamer te vragen hoe een schroevendraaier werkt. Als je mensen direct vraagt: “wat zou je willen?” is dat vaak te ingewikkeld en abstract. Dat kan men moeilijk aangeven doordat ze de middelen en de implicaties niet kennen.’ Er zijn echter wel werkwijzen om deze drempel te verlagen, aldus Eikenboom. ‘Bij de Carante Groep doen we dat bijvoorbeeld met empathief onderzoek en prototyping.’

De mindset is veranderd

Toch is er reden voor hoop ‘De mindset van mensen is veranderd,’ aldus Hermsen. ‘Men ervaart nu hoe het is om de dingen anders aan te pakken. Om dit gevoel ook na de crisis vast te houden zullen we zorgprofessionals belangrijker moeten maken, de organisatie als het ware omturnen. Richt je organisatie bijvoorbeeld zo in dat de Verpleegkundige Adviesraad op bestuursniveau meedenkt.’ Hermsen vervolgt: ‘Als zorgsector moeten we meeliften op maatschappelijke veranderingen. Wat we nog niet goed genoeg doen, is wat we in de maatschappij normaal vinden toepassen in ons werk.’

***

Herken jij de uitdagingen in dit webinar? En zou je graag jouw uitdagingen – of juist creatieve oplossingen – met andere zorgvernieuwers op willen pakken? Neem contact op met Vilans via Zorgvernieuwers@vilans.nl.