Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
25 januari 2023

Waardevolle ondersteuning voor Kleinschalige Woonvormen, interview met Amado Zorg over ervaringen

Wilna Polkerman werkt als Locatiemanager bij Amado Zorg op locatie Hoeve Marant. Zij geeft graag inzicht waarom Amado Zorg heeft gekozen voor de samenwerking met NAAST en hoe de zorgprofessionals dit ervaren. 


Wilna geeft aan dat de organisatie de ruggenspraak via ‘verpleegkundige triage’ van NAAST als bijzonder waardevol ervaart. Wilna adviseert andere kleinschalige woonvormen om hierover in gesprek te gaan met NAAST.

Amado Zorg

Amado Zorg is een kleinschalige woonvorm voor bewoners met dementie. Zij hebben locaties in Kraggenburg en Dronten. In totaal kunnen zij ondersteuning bieden aan 35 bewoners. In Almere wordt een nieuwe locatie gebouwd. Deze is naar verwachting eind 2022 klaar en zal plek bieden aan 40 bewoners.
Amado Zorg heeft als missie om ouderen met geheugenproblemen een liefdevol ‘thuis’ te bieden. Dit doen zij, als familiebedrijf, met oog voor detail. Sleutelwoorden zijn: veiligheid, geborgenheid en huiselijkheid.

Samenwerking met huisartsen
Amado Zorg werkt met verschillende huisartsenpraktijken in de regio. Brian Nieweg, bestuurder bij Amado Zorg, ziet dat de huisartsen onder enorme druk staan. Amado Zorg heeft contact gezocht met NAAST om 2 redenen:
1. Haar zorgprofessionals te laten afstemmen over zorgvragen van bewoners
2. Onnodig contact met huisarts minimaliseren.

Ruggenspraak
In de praktijk blijkt dat het voor zorgprofessionals  van Amado Zorg prettig is om ruggenspraak te hebben met NAAST. Zeker in de diensten waar alleen verzorgenden IG aanwezig zijn op locatie. Ruggenspraak kan gaan over een ‘niet pluis gevoel’ waarbij het prettig is om te overleggen wat te doen. Afwachten of toch actie ondernemen? De verpleegkundigen van NAAST helpen bij het concreet maken van een specifiek vraag bij onze bewoners. ‘Dit wordt door onze medewerkers als prettig en waardevol ervaren’, geeft Wilna aan.

'NAAST biedt mij als verzorgende net dat beetje extra ondersteuning in bijvoorbeeld mijn nachtdienst. Het houden van ruggenspraak met een verpleegkundige zorgt ervoor dat we voor de bewoner altijd de goede keuze kunnen maken’. Aldus een verzorgende bij Amado Zorg.

Samenwerking met NAAST
NAAST Verpleegkundige Karina Meekes en relatiemanager Marijke Nijpels hebben Amado Zorg ondersteund bij de opstart van deze samenwerking. Wilna geeft aan dat deze samenwerking erg prettig is. ‘Het is fijn om te weten hoe NAAST werkt en om korte lijnen te hebben.’ Wilna en haar collega locatiemanager hebben vervolgens de organisatie geïnformeerd. Draagvlak is natuurlijk erg belangrijk. Wilna geeft haar medewerkers duidelijk advies: ‘je belt nooit te vaak met NAAST’. Een mooi advies wat ter harte is genomen!
Wilna:
‘Het is fijn dat NAAST rapporteert in ons ECD. Daardoor zien onze medewerkers snel wat de gemaakte afspraken zijn.’
In het Klantportaal is alle informatie op inzichtelijke wijze terug te vinden. Hoe vaak is er gebeld, met wat voor type zorgvragen? ‘Eindelijk een Klantportaal waar ik als zorgorganisatie iets aan heb’, aldus Brian.

Advies
Ga in gesprek met NAAST als je organisatie niet 24/7 een verpleegkundige beschikbaar heeft, geeft Wilna aan.
Het is fijn en belangrijk dat medewerkers een sparringpartner hebben. Het geeft hun een gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Daarnaast wordt de huisarts ontlast. De huisarts wordt alleen gebeld als het echt noodzakelijk is en er een concrete vraag is. Dat scheelt voor alle partijen kostbare tijd.
Verpleegkundige triage via NAAST biedt ons toegevoegde waarde, geeft Wilna aan.
De communicatie en samenwerking wordt als prettig ervaren. Ga zo door NAAST!

Meer weten? Neem contact op met Marijke Nijpels (m.nijpels@naast.je)