Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
14 april 2020

Thuismonitoren vervangt poli-bezoek

Collega Kirsty ten Have zat thuis op het moment dat de coronacrisis zich aandiende en zag de vraag om zorg op afstand enorm toenemen. Dit deed haar besluiten haar ervaring met het implementeren van diensten binnen NAAST opnieuw in te gaan zetten. Via beeldbellen werkt ze mee aan een interview over haar ervaringen met thuismonitoring en de veranderingen die zij in het zorglandschap ervaart.

Kirsty werkte voorheen bij NAAST. Ze is er een tijdje tussenuit geweest. Ze zat thuis op het moment dat de coronacrisis zich aandiende en zag de vraag om zorg op afstand enorm toenemen. Dit deed haar besluiten haar ervaring met het implementeren van diensten binnen NAAST opnieuw in te gaan zetten. Via beeldbellen werkt ze mee aan een interview over haar ervaringen met thuismonitoring en de veranderingen die zij in het zorglandschap ervaart.

Zorg op afstand vervangt poli-bezoek

“Op dit moment ben ik bezig om het thuismonitoren uit te breiden. In eerste instantie voor het Tergooi ziekenhuis in Hilversum. Zij zullen ongeveer 500 van hun COPD-patiënten vragen of ze op afstand gemonitord willen worden in plaats van naar de polikliniek te komen voor reguliere controles. NAAST zal deze patiënten gaan begeleiden. De reguliere controles op de poli’s zijn door het ziekenhuis geannuleerd. Het doel is dat in coronatijd patiënten niet in het ziekenhuis komen als dat niet strikt noodzakelijk is. Het ziekenhuis wil wel goede zorg blijven leveren, dat doen ze nu via zorg op afstand. Meerdere ziekenhuizen zijn nu flink aan het ‘opschalen’. Voor het thuismonitoren kunnen ziekenhuizen bij NAAST volop terecht. Ook na de coronacrisis.“

Hoe reageren patiënten op zorg op afstand?

“In de gesprekken met patiënten met COPD  merken we dat zij zich heel goed houden aan de thuis-quarantaine. We bieden hen zorg op afstand als er verslechtering in het ziektebeeld is geconstateerd vanuit de gegevens die we monitoren. Dat doen we altijd al, maar we merken dat het accent in de gesprekken verschuift. In de contacten die we samen hebben staat hun ziekte meer op de voorgrond. Ze praten nu meer  met ons over hun angst, onzekerheid en eenzaamheid in deze bijzondere periode. Het is mooi dat we hen hierin kunnen ondersteunen met warme zorg op afstand.“