Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
16 november 2019

Proef: Achterhoekers krijgen regie over hun zorgdossier

6 augustus 2019
De eerste tien Achterhoekers hebben de regie gekregen over hun eigen gezondheidsgegevens met alle informatie van artsen, ziekenhuizen, fysiotherapie en apotheek. In de Gelderlander vandaag aandacht voor deze proef met de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Mooie samenwerking voor de cliënt met Sensire, Santiz ziekenhuizen (Slingeland Ziekenhuis en SKB Winterswijk), Huisartsenvereniging Oude IJssel en NAAST.

De Achterhoek is (naast Twente en Friesland) een van de drie proeftuinen, die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangewezen om uit te zoeken wat er bij komt kijken om een goed werkend PGO te ontwikkelen. 

De digitale PGO moet voorkomen dat onnodig onderzoek wordt gedaan of bijvoorbeeld bij medicatiegebruik fouten worden gemaakt omdat niet alle medische informatie bekend is. Je bepaalt zelf welke gegevens in je PGO worden verzameld en met wie je ze deelt.

Mislukte landelijke Elektronisch Patiënten Dossier

De PGO is een uitvloeisel van het mislukte landelijke Elektronisch Patiënten Dossier, dat tien jaar geleden door de Eerste Kamer definitief werd afgeschoten. Vorig jaar is begonnen met het project, dat wordt geleid door Jerry Fortuin van het bureau Wijtz. Dat bureau is gespecialiseerd in het verbeteren van organisaties in de gezondheidszorg. Er wordt gebruik gemaakt van het digitale informatiesysteem Get Real Health. Een groep COPD-patiënten maakt daar nu als eerste gebruik van. In het proefproject werken de Santiz-ziekenhuizen, thuiszorgorganisatie Sensire, Huisartsenvereniging Oude IJssel, het medisch servicecentrum NAAST samen.

Honderden apps

Naast het bijeenbrengen van gegevens van zorgverleners kan de gebruiker zelf informatie toevoegen, bijvoorbeeld de thuis opgenomen bloeddruk, hartslag of bloedsuiker. Dat biedt de zorgverlener weer meer inzicht in de patiënt. Er zijn volgens Fortuin al 200 gezondheidsapps die rechtstreeks met de software communiceren.

De grootste hobbel waar ze nu voor staan is om de verschillende systemen van zorgverleners aan te sluiten op het PGO. ,,Na de proeftuin willen we hiermee doorgaan. De proeftuin betaalt VWS in belangrijke mate. Voor daarna moeten we nog financiering vinden’’, noemt Fortuin nog een hobbel.

‘Stapje voor stapje komen we verder’

  • "Het draagt bij aan goede èn efficiënte zorg"
    Jerry Fortuin, Bureau Wijtz

Het duurt nog wel een paar jaar voordat de PGO breed is ingevoerd, verwacht Fortuin. ,,Stapje voor stapje komen we verder. We doen dit niet zozeer voor de 85-plusser van nu, maar voor de volgende generatie. Voor hen moet een PGO heel gewoon zijn.’’

Fortuin ziet het PGO als een goede ontwikkeling waar de Achterhoek, met een bevolking die vergrijst en ontgroent, baat bij heeft. ,,Het draagt bij aan goede èn efficiënte zorg’’, zegt Fortuin. ,,Het past ook bij de doelstelling om als Achterhoek de gezondste regio te willen worden.’’