Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
28 september 2020

Opschalen zorg op afstand met SET-subsidie

Onze collega Mirthe van de Belt werkte mee aan een video en interview waarin zij uitleg geeft over de kansen die de SET-subsidie biedt. 

ZonMw:

Mirthe van de Belt werkt als Product owner bij NAAST. Vanuit het innovatiecluster Achterhoek (Sensire, NAAST zorg op afstand en 2 streekziekenhuizen) werken zij, met de inzet van een SET-subsidie, al jaren aan zorg op afstand.

Met SET-aanvraag zorg op afstand ingeregeld

Met het innovatiecluster werken we al jaren lang aan zorg op afstand. Wij hebben de Stimuleringsregeling E-health Thuis aangevraagd om echt de versnelling aan te brengen om zorg op afstand structureel onderdeel te laten uitmaken van de zorg.

Voordelen beeldzorg

"Voor de cliënt betekent het dat zorg op afstand meer vrijheid; Zorg ontvangen wanneer dit aansluit op zijn of haar leven. Voor de medewerker in de wijkzorg of in het ziekenhuis betekent het dat ze niet onnodig cliënten hoeven te zien wanneer het ook op afstand kan. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van zorg en kan het ook effectiever en efficiënter worden ingeregeld."

“Wat we willen is dat we met zorg op afstand veel beter aan kunnen sluiten op het leven van de cliënt in plaats van dat de cliënt zijn of haar leven organiseert rondom de zorg.”

Versneld opschalen van zorg op afstand

"Ik zou andere organisaties aanraden om van de SET-regeling gebruik te maken, omdat het een enorme kans is om versnelling aan te brengen in het opschalen van zorg op afstand dan kan je denken aan beeldzorg, maar ook medicatiecontrole je kan hiermee vanuit pilot komen naar echt wel grootschalige van zorg op afstand."

"Zorg op afstand betekent voor de cliënt meer vrijheid. Daarnaast werken zorgmedewerkers efficiënter.

Zelf een SET-aanvraag doen?

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u bestaande e-health oplossingen opschalen en borgen? Vraag dan subsidie aan via de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Zo zorgen we er samen voor dat ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking langer thuis kunnen wonen, met een grotere kwaliteit van leven. Meer informatie over de SET-regeling

Klik hier om het filmpje met Mirthe te bekijken.