Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
16 november 2019

Minder druk op HAP vanuit kleinschalige woonvorm

10 oktober 2019
Dat bewijst een pilot van Medisch Service Centrum NAAST en woonzorgorganisatie Dagelijks Leven. Dankzij hun samenwerking belanden veel minder ouderen op de huisartsenpost.

Huisarts niet altijd blij

Ze schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond: kleinschalige en particuliere woonvormen voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie. Ze spelen in op overheidsbeleid dat een einde maakte aan de grote traditionele verpleeghuizen en op de wens van ouderen om langer thuis te blijven wonen. Maar huisartsen zijn niet altijd blij met die trend; zij kunnen hierdoor veel meer werk op hun bord krijgen.

Callcenter

De verpleegkundigen en verzorgenden van Dagelijks Leven krijgen daarom sinds kort verpleegkundige ondersteuning op afstand, vanuit het callcenter van NAAST in Varsseveld. Woonzorgorganisatie Dagelijks Leven heeft 41 locaties voor telkens twintig ouderen met ZZP 5 en hoger.

“Tijdens een pilot van vier maanden hebben we dertien locaties ondersteund”, zegt senior-adviseur Mirthe van de Belt van NAAST. “Sinds de zomer zijn we dit aan het opschalen naar alle locaties van Dagelijks Leven.” Want de pilot heeft zijn waarde bewezen, stelt collega senior-adviseur en huisarts Garmt Postma: “Er zijn ongeveer 150 zorgvragen gesteld. Daarvan konden we 55 procent direct oplossen samen met het personeel van Dagelijks Leven. Een derde van de vragen hebben we doorverwezen naar een specialist ouderengeneeskunde of HAP. De overige vragen waren meer organisatorisch. Die nemen af in de tijd.”

Zekerder gevoel

Het is vooral de mogelijkheid tot ruggespraak die de medewerkers van Dagelijks Leven zekerder maakt. Dat verbetert de kwaliteit van zorg. Niet alleen de druk op de huisartsen neemt af, zegt opstartmanager Anne Marie van ’t Holt van Dagelijks Leven. Zij ziet na verloop van tijd ook het aantal vragen aan de locatiemanagers dalen. Bovendien wordt de informatie van NAAST als ‘managementrapportage’ gebruikt om de zorg verder te verbeteren.

KLIK HIER voor het artikel in Eerstelijns