Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
16 november 2019

Mediq en NAAST faciliteren samen zorg op afstand

5 juli 2019
NAAST en Mediq bekrachtigden vandaag een meerjarige strategische samenwerkingsovereenkomst. Door het samenbrengen van expertise over zorgprocessen, medische hulpmiddelenzorg en e-health bundelen we onze krachten om juiste zorg op de juiste plek en meer regie en zelfstandigheid van patiënten mogelijk te maken.

Mediq, levert medische hulpmiddelen en zorgoplossingen voor patiënten en zorginstellingen. Juiste zorg op de juiste plek is inmiddels het adagium van de overheid, zorgverzekeraars en veel zorgaanbieders.

De samenwerking tussen Mediq en NAAST gaat van start met het 24/7 toegankelijk maken van gespecialiseerde verpleegkundige zorg in de thuissituatie door het inzetten van beschikbare e-health technologie. De dienst is volgens beide initiatiefnemers de opmaat tot het realiseerbaar maken van steeds meer zorg op afstand en zelfregie in de thuisomgeving.

Antwoord op uitdagingen zorg

Beide organisaties zeggen dat de samenwerking voortkomt uit de noodzaak om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen binnen het huidige zorglandschap. Dat betreft onder andere:

  • De hoge en stijgende hoge zorgkosten (100 miljard euro voor zorg en welzijn in 2018 volgens het CBS).
  • Een blijvend tekort aan personeel in combinatie met meer zorgvraag door vergrijzing van de bevolking.

De inzet van (thuiszorg) technologie en e-healthtoepassingen bieden volgens Mediq en NAAST kansen om de druk op zorgprofessionals te verminderen en zorg op de juiste plek te leveren. De bundeling van de kennis over en gebruik van medische hulpmiddelen met 24/7-technologie maakt volgens hen zorg op afstand voor een grote groep patiënten toegankelijk. Dit geldt vooral chronische aandoeningen zoals COPD, hart- en vaatziekten, IBD en diabetes.

ABN AMRO stelde onlangs dat het merendeel van deze groep patiënten zorg-op-afstand wel ziet zitten, mits er voldoende ondersteuning is zoals een zorgcentrale om op terug te vallen. Die ondersteuning ontbreekt echter vaak, zo schreef de NOS later in juni in een artikel waarin werd gepleit voor duidelijke richtlijnen om het gebruik van e-health te stimuleren.

Juiste zorg op de juiste plek

Door te handelen vanuit het principe ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is ook substitutie van zorg realiseerbaar, zo is de verwachting. Doordat patiënten op afstand worden gemonitord, worden zorgverleners namelijk ontlast in hun zorgtaken, waarmee tijd vrijkomt voor zijn of haar kerntaken. Tegelijkertijd wordt de patiënt gefaciliteerd om zelf meer regie te kunnen nemen – ook al sinds jaar en dag een adagium in de zorg waarbij technologie een belangrijke faciliterende rol speelt.

De samenwerking met Mediq maakt het volgens René Baljon, directeur van NAAST, mogelijk dat patiënten thuis intensiever worden bijgestaan in zelfredzaamheid – na overleg met de behandelaar. “Zelfregie is een mooi streven, maar werkt alleen als dit goed wordt gefaciliteerd en vakkundig is ingeregeld. De gespecialiseerde expertise van Mediq is een sterke aanvulling op onze professionele 24/7 dienstverlening op afstand.”

Baljon verwacht deze samenwerking kunnen we meer patiënten en behandelaren ondersteunen bij zorg en gezondheid in de thuisomgeving. Dat is van belang om bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek en in het bijzonder meer zorg thuis, meent Peter de Lange, Strategic Partners directeur van Mediq aan.

Vervolgstappen bij zorg op afstand

Het partnership houdt in dat NAAST en Mediq de komende drie jaren onder andere meer hulpmiddelenzorg op afstand inrichten, meer medische specialistische zorg thuis en in de eerstelijn gaan faciliteren en bijdragen aan meer nieuwe transmurale zorgpaden.

KLIK HIER voor het artikel in ICT & Health