Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
28 januari 2020

Je werkt bij zorg op afstand zonder zorgachtergrond?

Simone Overeem (50) vertelt ons hoe ze bij NAAST terecht is gekomen en geeft ons een beeld van haar verschillende functies bij NAAST. Simone begon als medewerker zorg op afstand. Vervolgens werkte ze twee jaar als medewerker van het serviceteam. Nu is ze projectmedewerker zorgvernieuwing.

Simone: “Nadat ik een aantal jaren thuis bij de kinderen was geweest, wilde ik weer buitenshuis aan het werk. Ik solliciteerde op een vacature bij zorg op afstand. Voor de aanvraag van hulpmiddelen waren de wachttijden te lang, er werd iemand gezocht die kon helpen om daar verandering in te brengen. Ik ben wel een ‘aanpakker’ en ging er graag aan de slag. Ik deed veel telefonie. Maakte bijvoorbeeld terugbelberichten voor verpleegkundigen zodat zij de indicatie konden doen voor mensen die hulpmiddelen nodig hadden.”

Werken in het serviceteam

Vervolgens maakte Simone de overstap naar het serviceteam. Enthousiast vertelt ze over haar ervaring in deze functie. “Je weet eerst niets van de diverse diensten maar dat veranderde na het inwerktraject. We werden daarbij ook getraind in gesprekstechnieken waardoor ik me verschillende situaties snel eigen kon maken. Ik leerde goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. Ik maakte me de systemen eigen, deed veel telefonie, facturatie, maakte rapportages en deed de planning. Het serviceteam kan geen zorgalarm afhandelen maar wel een storing of adviseren bij een technische aansluiting. Het was een administratieve functie waarbij je geen zorgachtergrond nodig hebt.”

Tevreden en ontevreden cliënten
Simone ging voor cliënten steeds op zoek naar mogelijkheden. Ze licht het als volgt toe. “Het was fijn als tevreden cliënten je lieten weten dat je ze goed had geholpen, maar ik vond het ook prima om een ontevreden cliënt te woord te staan. Ik vond het een uitdaging om te kijken wat wel mogelijk was voor de cliënt om op deze manier een telefoongesprek toch goed te beëindigen. Ik heb heerlijk gewerkt en vond het destijds ook fijn dat ik weer echt vrij was als mijn werktijd voorbij was. Dat was goed te combineren met mijn gezin.”

Nieuwe uitdaging
Simone: “Toen ik mijn werk goed onder de knie had, kreeg ik een soort ‘routine’. Dat betekende ook dat ik open stond voor een nieuwe uitdaging met een andere dynamiek. Toen de vacature voor projectmedewerker zorgvernieuwing voorbij kwam, hoefde ik daar dan ook niet lang over na te denken. Tijdens mijn werk bij het serviceteam dacht ik altijd al na over de processen, hoe we die anders en beter konden inrichten. Als projectmedewerker is dat een van mijn belangrijkste taken.”

Projectmedewerker zorgvernieuwing

“Als projectmedewerker krijg ik geen directe ‘zorgvragen’. Ik houd me wel bezig met het implementeren van nieuwe projecten. We willen mensen de mogelijkheid geven zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van veel verschillende diensten die we met zorg op afstand bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is Beeldzorg.

Om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen ben ik verantwoordelijk voor het implementeren/de invoering van een aantal diensten die we hen bieden. Veelal op het gebied van beeldzorg. Ik zorg ervoor dat het implementeren van deze diensten goed gepland wordt. Daarbij houd ik continu zicht op de voortgang van de projecten rond de dienst die we implementeren. Ik signaleer de knelpunten zodat we procesverbeteringen voor diensten in gang kunnen zetten. Bij mijn werk als projectmedewerker maak ik iedere dag volop gebruik van de kennis die ik bij het Medisch Service Centrum (serviceteam) heb opgedaan en ik overleg regelmatig met collega’s.

Verder ben ik betrokken bij veel ontwikkelingen binnen NAAST. Waar staat NAAST over twee tot vijf jaar? Welke proposities gaan we doorontwikkelen en hoe gaan we dit vormgeven. De technologie ontwikkelt zich razendsnel en het is belangrijk dat we hier op blijven inspelen. Om hier samen met collega’s over na te denken, vind ik een mooi onderdeel van mijn werk!”

Missen we nog iets in ons interview?  
“Ik wil nog graag kwijt dat het mij opvalt dat mensen die bij NAAST werken echt ‘hart voor de zaak’ hebben. Iedereen voelt zich verantwoordelijk om goede zorg (op afstand) te bieden, om te vernieuwen en om processen te verbeteren. Collega’s zijn enorm betrokken en enthousiast om van NAAST een mooi en toekomstbestendig bedrijf te maken. Die ‘bevlogenheid’ spreekt mij echt aan.