Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
31 mei 2023

Hartbewaking bij de patiënt thuis

Onlangs tekenden Lars Naber van CardioWorks en Alex van den Bersselaar van NAAST-ZCN een intentieovereenkomst. Hiermee is het startsein gegeven voor hartbewaking die middels een innovatief zogenaamd Connected Care protocol bij de patiënt thuis kan worden aangeboden als eindresultaat van het MONITOR-project.

CardioWorks biedt medisch specialistische intensieve hartzorg op de juiste plek door deze vorm van ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis te leveren. Verpleegkundigen van NAAST-ZCN bieden 24/7 een helpdesk voor triage, FAQ en mentale ondersteuning van de patiënt. Door deze samenwerking kunnen patiënten die succesvol zijn gedotterd bij een niet-complex hartinfarct binnen 24 uur in de thuissituatie medische specialistische nazorg krijgen. Met deze naar huis verplaatste CCU op basis van het Connected Care concept komen praktische technologische toepassingen voor gespecialiseerde ziekenhuiszorg steeds meer thuis bij de patiënt.

  • Prettiger voor de patiënt
  • Kostenreductie per patiënt
  • Betere utilisatie van (schaars) verpleegkundig personeel
  • Verpleegkundig zeggenschap
  • Minder belasting van verpleegcapaciteit in het ziekenhuis