Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
16 november 2019

Delegatie Shanghai (China) bezoekt NAAST

23 september 2019
Op 23 september bracht een delegatie van directie/managers uit Shanghai (China) een bezoek aan NAAST. Zij vertegenwoordigen een keten van verzorgings- en verpleeghuizen. We constateerden samen een aantal overeenkomsten en verschillen:

Vergrijzing

Ook in Shanghai is het aantal 65+ inwoners de afgelopen 10 jaar gestegen van 15% naar 21%. Daarbij stijgt ook, net als in Nederland, de behoefte aan kortdurende en langere verblijven in woonvormen voor ouderen (revalidatie / volledig verblijf).

Veel interesse in zorg op afstand

De delegatie was zeer geïnteresseerd in ons concept waarbij 24 uur per dag hoog gekwalificeerd verpleegkundig personeel ondersteuning biedt, met daarbij ook zorg op afstand en telemonitoring.

Geen beeldzorg wel een ouderen academie...

De toepassing van beeldzorg is in China nog niet ingevoerd. Opvallend is dat valdetectie met een horloge en signalering hiervan al wel volledig is ingevoerd. Het blijkt dat in woonzorgcentra in China veel initiatieven worden ontplooid voor mentale activering. Er is zelfs een "Ouderen academie". Ouderen kunnen een diploma halen en hiermee vervolgens een volgende groep bewoners scholen. Een mooi voorbeeld van zelfmanagement en regie. De luxe van de voorzieningen van de geleverde zorg is in China nog wel erg afhankelijk van financiële middelen van de bewoners zelf.

De delegatie vervolgt haar bezoek aan Nederland deze week met bezoeken aan Sensire en Azora Zorg en enkele zorginstellingen in Duitsland.