Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
25 januari 2023

De zorgcentrale als smeerolie voor zorgoplossingen

De afgelopen jaren hebben zorgverleners flink geïnvesteerd in digitalisering van zorgpaden. De focus lag daarbij voornamelijk op verbeteringen binnen hun eigen muren. “Met de toenemende en steeds knellender personeelstekorten, moeten we digitalisering echter zien in een breder perspectief. Samenwerking binnen de keten is essentieel. Met de coronapandemie als katalysator zijn daaruit al waardevolle oplossingen ontstaan”, aldus Specialist Ecosystemen bij Coöperatie VGZ, Huub Hopman. "Het monitoren via een medisch service centrum biedt uitkomst en overbrugt afstanden", licht Erik Wijnhof, bestuurder van NAAST-ZCN, toe.  

Sinds vijf jaar is Hopman vanuit VGZ samen met andere zorgverleners en -organisaties actief om versnipperde zorg aan elkaar te rijgen. Eén van de organisaties waarmee VGZ samenwerkt in pilots is Medisch Service Centrum NAAST-ZCN. Bestuurder Erik Wijnhof van NAAST-ZCN beaamt dat het nu nog vaak gaat om puntoplossingen. Dat is echter onvoldoende om zorg handelbaar te houden.

“Voor een succesvolle zorgtransitie wil je eigenlijk dat er niet een een-op-eenrelatie is tussen arts en patiënt, maar dat er een soort 360 gradenvisie ontstaat om patiënten op de juiste momenten van adequate zorg te voorzien. Dat vraagt – met de huidige personeelsschaarste – om het anders inrichten van werkprocessen. Geef uit handen wat je uit handen kunt geven, zodat de zorgverlener meer tijd over heeft voor de echte zorg voor patiënten.”

Zorgcentrale biedt uitkomst

NAAST-ZCN voert voor verschillende ziekenhuizen telemonitoring uit. In Nederland groeit namelijk het aantal mensen met een chronische ziekte. Mede door personeelsgebrek wordt het steeds lastiger om deze groep mensen kwalitatief goede en betaalbare zorg aan te bieden. Het monitoren via een medisch service centrum biedt uitkomst en overbrugt afstanden.

Een medisch service centrum heeft een spilfunctie met als hoofddoel het adequaat anticiperen op situaties. Maar Hopman en Wijnhof zien beiden dat lang nog niet alle mogelijkheden goed op elkaar aansluiten.

“Monitoren is één ding, maar je moet ook genoeg mensen hebben om de werkprocessen goed uit te voeren”, aldus Hopman. “Daarbij is het goed om te realiseren dat mensen het niet altijd leuk vinden als hun werk verandert door andere werkwijzen of door nieuwe digitale toepassingen.” Wijnhof vult aan: “Terwijl je juist door slimme, digitale toepassingen werk uit handen kunt geven, zodat er voor de zorgverlener meer tijd overblijft om wél het gesprek met cliënt of patiënt aan te gaan.”

Kostenbesparend

Michiel Menkveld van Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is manager Zorgtransformatie. Hij werkt sinds 2019 samen met NAAST-ZCN – intensiever tijdens de Covid-19-pandemie – en is uiterst tevreden over de inzet van een zorgcentrale. “NAAST-ZCN kent de infrastructuur van het zorglandschap, dus je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Ze hebben gespecialiseerde zorgverleners in dienst en het begint bij NAAST-ZCN altijd met een gedegen triage. Omdat we die uitbesteden kunnen onze artsen en verpleegkundigen zich richten op de patiëntenzorg. Je zou misschien denken dat het ons geld kost, maar door de slimme inzet van mensen en digitale middelen werken we juist kostenbesparend.”

Lees het volledige artikel over medisch servicecentrum NAAST-ZCN en de lessen van een succesvolle zorgtransitie in ICT&health 1, die op 17 februari verschijnt.

Bron: ICT&Health - Gastauteur Annemarie Lamain