Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
04 juni 2023

'Beeldzorg door NAAST-ZCN vermindert druk op onze zorgverleners'

Beeldzorg wordt steeds vaker ingezet en biedt een oplossing voor de hoge werkdruk in de zorg. Carinova is een grote zorgorganisatie in Zuidwest- en Noord-Overijssel en heeft veel cliënten die thuiszorg ontvangen met behulp van beeldzorg door de zorgprofessionals van NAAST-ZCN. Bram Kerkhoven is projectmedewerker zorginnovatie bij Carinova en vertelt over zijn ervaringen.  

'Bij Carinova zetten we sinds vierenhalf jaar beeldzorg in. We zijn hiermee gestart, omdat we merkten dat er steeds meer zorgvragen kwamen, maar steeds minder medewerkers. Inmiddels hebben we ongeveer honderd beeldzorgcliënten, verdeeld over zo’n zestig thuiszorgteams. Zij krijgen beeldzorg van de zorgprofessionals van NAAST-ZCN. Als er een nieuwe cliënt in zorg komt, kijken we altijd eerst wat de cliënt zelf nog goed kan en welke hulpmiddelen er ingezet kunnen worden om de zelfstandigheid te stimuleren. Beeldzorg is daar een mooi voorbeeld van.'

Personeelstekort

Sinds de start van beeldzorg bij Carinova, verlenen de zorgcentralisten van medisch servicecentrum NAAST-ZCN de beeldzorg voor hun cliënten. 'Landelijk hebben we te maken met een groot personeelstekort in de zorg. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden, onder andere door de vergrijzing. Beeldzorg kan een uitkomst bieden, maar dan moet het wijkteam ook wel écht ontlast worden.' 

Volgens Bram is het inschakelen van een partij als NAAST-ZCN daarom dé manier om dat de bereiken: 'Als een deel van de zorgvragen wordt overgenomen door beeldzorg, vermindert dat de druk op de zorg. Maar niet als het eigen wijkteam deze zorg uitvoert. Daarom loont het voor onze organisatie om de beeldzorgmomenten uit te laten voeren door de zorgprofessionals van NAAST-ZCN.'

Zorgdossier

'Daarnaast weten we dat de cliënten van de juiste zorg worden voorzien', vervolgt Bram. 'Want 24 uur per dag en 7 dagen in de week is er een zorgmedewerker met ervaring en expertise op afstand beschikbaar.' Om de kwaliteit van zorg te garanderen, kunnen de zorgcentralisten van NAAST-ZCN het zorgdossier van de cliënten van Carinova inzien. Zo weten zij precies welke zorg wanneer moet worden verleend en waar rekening mee gehouden moet worden.  

Eigen regie

Beeldzorg biedt cliënten de mogelijkheid tot flexibele zorgmomenten. 'Onze cliënten vinden het fijn dat ze door beeldzorg hun eigen regie kunnen houden. Ze kunnen namelijk gemakkelijk geplande én ongeplande zorg krijgen, zonder dat ze daarvoor afhankelijk zijn van de planning van hun wijkteam. Daarom is beeldzorg voor veel cliënten een goede oplossing.' legt Bram uit.

Beeldzorg kan worden ingezet bij veel verschillende zorgvragen, zoals ADL-zorg, verpleegtechnische handelingen, ondersteuning bij het dagritme, medicatiecontroles en sociaal-emotionele ondersteuning. 'De meeste van onze cliënten ontvangen beeldzorg voor medicatiecontroles. Vaak hebben ze zowel fysieke thuiszorg als beeldzorg. Door gebruik van beeldzorg zijn de zorgmomenten van kleinere invloed op het dagritme.'