Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:
01 oktober 2020

Alle cliëntgegevens overzichtelijk in beeld in nieuwe versie platform NAAST

Per 1 oktober neemt NAAST een nieuwe versie van het digitale platform in gebruik.  Hierdoor zijn alle cliëntgegevens altijd in één oogopslag in beeld. Cliënten worden sneller en professioneler te woord gestaan en ondersteund door de meest geschikte medewerker.

Voor de zorgprofessionals van het medisch service centrum van NAAST is het een belangrijke stap vooruit. De nieuwe functionaliteiten zorgen ervoor dat de cliënt direct gekoppeld wordt aan de medewerker met de juiste expertise. Vervolgens kan de desbetreffende medewerker met één druk op de knop alle gegevens inzien van de cliënt die nodig zijn de juiste zorg te bieden.

Voor aangesloten zorgorganisaties die Beeldzorg van NAAST afnemen, betekent dit dat zij vanaf nu gebruiken kunnen maken van het klantportaal ‘MijnNAAST’. Hierin zien zij in één oogopslag alle relevante ‘real time’ informatie over de geboden zorg aan hun cliënten. Ook kunnen zij gemakkelijk contactgegevens van teams inzien, wijzigingen doorgeven en rapportages maken. 

Meer zorg op maat mogelijk
De lancering van deze nieuwe versie past in de doorontwikkeling de ICT infrastructuur naar een nieuw digitaal platform. Per 1 november komt de dienst Thuismonitoring voor chronisch zieken erbij. Door de nieuwe ICT infrastructuur kunnen zorgprofessionals beter en sneller de juiste zorg, op de juiste plek en op het juiste moment bieden. En krijgt de cliënt of patiënt meer zorg op maat. Het levert uiteindelijk meer gemak, vrijheid en veiligheid op voor zowel de zorgvrager als verlener.