Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Waardevolle ondersteuning door verpleegkundige triage

Verpleegkundige triage biedt verpleegkundige ondersteuning aan zorgorganisaties zónder dat er een verpleegkundige fysiek aanwezig is. De dienstverlening van NAAST is speciaal ontwikkelt voor organisaties waarbij er niet 24/7 verpleegkundigen aanwezig zijn.

Voor een groeiend aantal zorgorganisatie bieden wij verpleegkundige triage ofwel verpleegkundige assistentie op aanvraag. 
NAAST wordt per week gemiddeld voor ruim 200 triage vragen benaderd. Het grootste deel kunnen wij afhandelen zonder door te zetten naar een arts!

In de themaweken informeren we je graag over deze mogelijkheid. 

Wat betekent verpleegkundige triage voor je organisatie? De belangrijkste voordelen:

 1. Effectief inzetten van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO's) en huisartsen
  Dankzij verpleegkundige assistentie op afstand kunnen SO en huisartsen effectiever worden ingezet. De NAAST verpleegkundigen triageren de hulpvraag vanuit de instelling en bepalen of en welke vervolgactie nodig is. Er wordt dus alléén beroep gedaan op de expertise van de arts als dat echt noodzakelijk is. 
 1. Het heeft positief effect op het functioneren van verzorgenden.
  Verzorgenden worden in hun kracht gezet en het verrijkt hun professie.

 2. Effectief inzetten van verpleegkundigen       
  Een verpleegkundige is schaars en relatief duur. D
  e meeste werkzaamheden kunnen uitgevoerd kunnen worden door verzorgenden. Inzetten van verpleegkundige assistentie levert dus een kostenbesparing op.

Concluderend biedt Verpleegkundige triage ondersteuning in de doorontwikkeling in de kwaliteit van je zorgprofessionals. Daarnaast is het een mooi voorbeeld van Juiste Zorg op de Juiste Plek! 

Overheidsrichtlijn

Op elke woonzorglocatie moet dag en nacht een verpleegkundige aanwezig zijn. Deze verplichting komt voort uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het Zorginstituut Nederland. In dit kwaliteitskader staat opgenomen: “Er is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling, 24/7 een verpleegkundige beschikbaar; deze verpleegkundige reageert direct (kan telefonisch/via beeldbellen) en is zo nodig binnen 30 minuten ter plaatsen.
De minister heeft aangegeven dat dit kwaliteitskader óók geldt voor kleinschalige woonvoorzieningen.
* https://zorgenstelsel.nl/minister-kwaliteitskader-geldt-ook-voor-kleinschalige-woonzorgvoorziening/

Vooral buiten kantoortijd kan het moeilijk zijn om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Het is ook toegestaan om verpleegkundige expertise op afstand te organiseren. De verzorgenden kunnen dan altijd advies vragen aan een ervaren verpleegkundige zonder dat die constant fysiek aanwezig hoeft te zijn. Zo wordt de kwaliteit en veiligheid tegen aanzienlijk lagere kosten gerealiseerd.

Werkwijze 

Onze ervaren BIG geregistreerde verpleegkundigen zijn 24/7 bereikbaar. Via een speciaal voor de organisatie ingerichte telefoonlijn belt de zorgorganisatie met NAAST. Via de ABCDE methode wordt de zorgvraag in kaart gebracht. NAAST koppelt het advies mondeling terug en maakt via de SBAR methode een korte notitie in het ECD van de zorgorganisatie. Desgewenst nemen wij contact op met de arts. De organisatie kan er ook voor kiezen om zelf contact met de arts op te nemen.
Een groot deel van de vragen van de instelling worden zelf afgehandeld door onze verpleegkundigen en hoeven dus niet te worden doorgezet naar de arts.
In het NAAST dashboard is alle informatie rondom de geleverde zorg overzichtelijk terug te vinden. 

Veel voorkomende vragen

In protocollen is vastgelegd in welke situaties de zorginstelling NAAST kan benaderen. Bij elke (medische) vraag waarbij de zorgprofessional wil sparren staan de verpleegkundigen van NAAST klaar om te ondersteunen.
Medicatie adviezen, benauwdheid, (veranderd) gedrag/ verwardheid zijn onderwerpen waar frequent over gebeld wordt. 

Tot slot

Verpleegkundige triage door NAAST is een effectieve oplossing om te voldoen aan het kwaliteitskader. Daarnaast wordt arts alleen ingezet als dat echt noodzakelijk is. In de huidige tijd van tekorten aan diverse zorgprofessionals is dat een belangrijk item om de zorg beschikbaar te houden voor iedereen!

Meer informatie?
Neem contact op met Marijke Nijpels (m.nijpels@naast.je)