Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Thuismonitoring COPD-patiënten

Jan Oord deed mee en zou niet meer zonder willen. Inmiddels weten we dat Thuismonitoring COPD zo goed loopt dat bijna alle COPD-patiënten van Tergooi eraan kunnen deelnemen en dat zijn er zo'n 450. 

COPD-patiënt Jan Oord wil niet meer zonder thuismonitoring.

Elke maandag 5 minuten

Elke maandagochtend pakt Jan Oord de tablet van de thuismonitoring om de wekelijkse vragenlijst in te vullen. ‘Dat doe ik meteen na het opstaan bij mijn medicijnenroutine. Op de tablet zitten twee knoppen, één om de vragenlijst in te vullen en één om contact te maken met een verpleegkundige. Met vijf minuten is de vragenlijst ingevuld en komt er een getal uit. Zo zie ik meteen of het stabiel is of slechter gaat.’

Invullen met aandacht

Hoewel het invullen van de vragenlijst zo is gedaan, vergt het wel even aandacht: ‘Goed nadenken over de antwoorden is belangrijk. Heb ik meer gehoest dan normaal? Heb ik meer slijm opgegeven? Het gevaar is dat je het routinematig invult en dan vervalt denk ik een stuk van de waarde.’

Hoe gaat het met u?

De uitkomst van de vragenlijst gaat meteen door naar medisch servicecentrum NAAST en natuurlijk naar Tergooi. Een verpleegkundige van NAAST controleert de vragenlijst en belt de patiënt bij een afwijkende uitkomst. ‘Ze hebben mij twee keer gebeld, één keer omdat ik het vergeten was en één keer omdat ik een tikfout had gemaakt. Daardoor dachten ze dat er iets aan de hand was. Binnen een uur werd ik gebeld om te vragen hoe het met mij ging, Dat vind ik wel strak.’

‘Na het invullen van de vragenlijst zie ik meteen of mijn COPD stabiel is of dat het slechter gaat.’

24/7 beschikbaar

De knop om de verpleegkundige van NAAST te spreken, heeft Jan maar één keer gebruikt. ‘Dat was om te testen of het werkt. Ik heb even met een hele aardige verpleegkundige gesproken. Er was niks aan de hand verder, het ging mij er alleen om: werkt die verbinding? Ze zijn 24/7 beschikbaar, dus als je midden in de nacht heel benauwd wordt of in paniek raakt, is dat wel prettig.’

Minder naar het ziekenhuis

Thuismonitoring heeft ervoor gezorgd dat Jan minder vaak naar het ziekenhuis hoeft. ‘Ik heb nog wel controles bij de longarts en weet dat ik bij de longverpleegkundige terecht kan op de momenten dat dat nodig is. Dit persoonlijk contact zou ik niet willen missen. Thuismonitoring is voor mij een prima oplossing, de permanente check geeft mij een goed gevoel.’

Zelfstandig, zelfverzekerd, veilig

Ondanks het feit dat de longverpleegkundigen van Tergooi hun patiënten minder zien, blijven ze wel nauw betrokken. Longverpleegkundige Iris Huisman: ‘We gebruiken hiervoor een programma, waarbij ik alle afwijkende meldingen zie. Daarnaast kan ik per patiënt de vragenlijsten en contactmomenten zien en kan ik dus goed beoordelen hoe het met iemand gaat. Natuurlijk is het wel wennen dat ik mijn patiënten alleen op spoedmomenten zie en daardoor een kleinere rol speel in de begeleiding. Maar het is wel dé manier om de toename van patiënten met ernstige COPD aan te kunnen en deze groep een betere kwaliteit van leven te geven. Door monitoring op afstand voelen zij zich zelfstandiger, zelfverzekerder en veiliger.’

****

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische longziekte. Mensen met COPD zijn vaak kortademig en benauwd, hoesten veel en hoesten slijm op. Ze hebben vaak weinig spierkracht en zijn vaak vermoeid. Sommige mensen hebben extra zuurstof nodig. Een lichte verkoudheid kan een longaanval uitlokken met tot gevolg een ziekenhuisopname en verdere beschadiging van de longen. Patiënten met een ernstige vorm van COPD kunnen gebruikmaken van thuismonitoring. Door twee keer per week een vragenlijst in te vullen via een iPad, worden ze op afstand gevolgd en direct begeleid bij een eventuele achteruitgang.

****

Uitbreiding COPD-thuismonitoring

Door de goede ervaringen met thuismonitoring heeft Tergooi besloten deze dienst uit te breiden en mogelijk te maken voor alle COPD-patiënten die voor thuismonitoring in aanmerking komen. Neem contact op met uw longverpleegkundige van Tergooi als u meer informatie wil over thuismonitoring en mee wil doen.

Zie ook het artikel over Thuismonitoring op de website van Tergooi.