Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Medicatiecontrole op afstand

Het uitgeven van medicijnen is een zeer serieuze zaak, zeker bij risicovolle medicatie. Een fout is zó gemaakt. Dit wil je graag voorkomen. Maar vanwege capaciteitsproblemen is een extra paar ogen vaak niet haalbaar, zeker niet in de thuiszorg of intramuraal. NAAST-ZCN verhoogt de medicatieveiligheid met dubbelcontrole medicatie op afstand.

Als een verpleegkundige risicovolle medicijnen toedient, zoals insuline, moet zij volgens de richtlijnen deze medicatie laten controleren door een collega. Dit betekent dat twee collega’s bij de cliënt aanwezig moeten zijn. Medicatie controle op afstand.

"De dubbele medicatiecontrole is veilig, eenvoudig en efficiënt." Martine Navis: De dubbele mediscatiecontrole is veilig, eenvoudig en efficiënt Medisch Service Centrum

Wij staan naast je

Door de werkdruk in de zorg is het moeilijk te realiseren om twee collega's de medicatiecontrole te laten uitvoeren. Sinds verpleegkundigen van NAAST-ZCN werken met een speciale app, doen zij deze controle voor een groot aantal zorgorganisaties en ziekenhuizen op afstand. De verpleegkundige bij de cliënt maakt dan een foto van de medicatie en stuurt deze incl. toedieningsinformatie via de app naar NAAST-ZCN. Meestal krijgt de verpleegkundige binnen een minuut te zien dat de medicatie is goedgekeurd. Als dat niet zo is, krijgt ze uitleg en wordt er opnieuw gecontroleerd.

NAAST-ZCN verpleegkundige Martine: “De dubbele medicatiecontrole is veilig, eenvoudig en efficiënt. We doen inmiddels zo’n 275 controles per dag.” 

Dubbele medicatie check

Dubbele medicatie check

Toegepaste zorgoplossingen

Zorgoplossing

Monitoring en coaching

Om de zorg voor mensen met een chronische ziekte kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar te houden, is het monitoren en coachen door NAAST-ZCN een goede toevoeging aan het zorgproces.

Zorgoplossing

Personenalarmering

Mensen wonen steeds langer thuis. Soms helaas wel met een groeiend gevoel van onveiligheid of onzekerheid. Personenalarmering van NAAST-ZCN draagt bij aan een groter gevoel van veiligheid.

In de praktijk

Wat vinden cliënten van personenalarmering?

Voor het onderdeel personenalarmering heeft een klantevredenheidonderzoek plaatsgevonden onder 1.230 gebruikers.