Waar bent nu naar op zoek?
Meest gezocht op:

Ervaring in de zorg vertalen naar zorgtechnologie

Marloes Harbers (21) zit in het vierde jaar van het hbo en volgt de studie “Gezondheid en technologie” bij Hogeschool Saxion. Marloes is stagiaire bij NAAST-ZCN. We gaan met haar in gesprek om te horen waarom zij voor deze specifieke studie heeft gekozen en in hoeverre de praktijk voldoet aan haar verwachtingen.

Marloes op haar thuiswerkplek

"In deze coronatijd zie je pas goed het belang van zorgtechnologie." Marloes Harbers stagiaire NAAST-ZCN

Waarom heb je voor deze studie gekozen?

Ik ben heel zorgzaam en wist altijd al dat ik in de zorg wilde werken. Maar ik wilde meer… ik zocht een meer toekomstgerichte studie. Deze studie is niet alleen op de zorg gericht, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan zorgvernieuwing. Tegenwoordig is technologie niet meer weg te denken. Er is schaarste aan zorgverleners, zorgtechnologie kan er aan bijdragen dat je met minder mensen meer zorg kunt verlenen.

Ik vind het interessant om er achter te komen waar zorgverleners tegenaan lopen en welke problemen cliënten ervaren. Om vervolgens te kijken waar zorgtechnologie een oplossing kan bieden.

Waarom koos je voor NAAST-ZCN?

Tijdens eerdere stages deed ik ervaring op bij de polikliniek cardiologie en in de thuiszorg. Met deze zorgkennis wilde ik kijken hoe het is om bij een bedrijf te werken dat zich bezighoudt met zorgtechnologie. Ik was benieuwd hoe je met zorgtechnologie de zorg kunt verbeteren.

Ik dacht in eerste instantie dat ik vooral contact zou hebben met cliënten via zorg op afstand. Al snel bleek dat ik projecten mocht draaien in samenwerking met verschillende zakelijke klanten, zowel regionaal als landelijk. Ik mocht meewerken met lopende projecten en werd steeds enthousiaster.

Projecten

Aan het begin van mijn stage heb ik mogen kennismaken met verschillende projecten die lopen. Zo heb ik een bijdrage mogen leveren binnen het project kwetsbare ouderen. De groep kwetsbare ouderen binnen Nederland wordt groter, maar is er wel voldoende zicht op deze groep en worden kwetsbare ouderen op tijd ondersteund?

Afgelopen weken heb ik mij bezig gehouden binnen het “Zorg op afstand Compaan-project” (ZOAC). Waarbij in korte tijd zorg op afstand werd gerealiseerd door middel van beeldzorg via de Compaan tablet.

Ook mag ik een bijdrage leveren aan het project ‘infuustherapie’. Mensen die bijvoorbeeld een antibiotica- of chemo-infuus krijgen, moesten hiervoor tot nu toe naar het ziekenhuis. Nu wordt gekeken of dit soort infusen ook in de thuissituatie mogelijk zijn. De collega’s van Medisch Service Centrum NAAST doen daarbij de monitoring. Zij kijken op afstand mee wat er thuis gebeurt. Is een infuuszak leeg, zit er iemand op de kabel of zit er lucht in de slang…. dan krijgt men bij NAAST een signaal binnen en wordt er de nodige actie genomen. Mijn bijdrage is om de huidige protocollen van het ziekenhuis en vanuit de wijkzorg met elkaar te vergelijken en na te gaan of er verschillen of bijzonderheden zijn waar aandacht voor moet zijn.

Wat verwacht je van zorgtechnologie in de toekomst?

In deze coronatijd zie je pas goed het belang van zorgtechnologie. Door de maatregelen die worden genomen wil je het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk houden. Dat blijkt een hele sterke motivatie voor zowel de cliënt als de zorgmedewerker om te kijken welke zorg op afstand mogelijk is. Meer dan voor de coronatijd ondersteunt NAAST-ZCN nu bijvoorbeeld bij stomazorg, katheterzorg of insuline prikken. Ik verwacht dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.

Verder verwacht ik dat de reguliere hbo-V studies zich ook steeds meer gaan richten op zorgtechnologie. Er ontstaat een nieuwe functie waarbij zorgtechnologie niet meer weg te denken is. Zo’n functie past ook het beste bij mij. Het liefst werk ik een paar dagen in de zorg en gebruik ik mijn kennis vanuit de praktijk om nieuwe technologie te ontwikkelen. En andersom werkt het ook. Als je weet wat er technisch mogelijk is, kun je nadenken over de toepassing in de praktijk. Daarnaast is het mooi om andere zorgprofessionals te ondersteunen in het inzetten en toepassen van technologie. Op dit moment verandert de manier van zorg verlenen, in plaats van zorgen en taken overnemen willen we dat zorgvragers zo veel mogelijk zelf blijven doen en wij als zorgverleners zullen daarbij ondersteunen. Zorgtechnologie speelt hier een rol bij.